RSS

Raport Leaf Şcoala Şcheia, Suceava

25 mai

                                     RAPORT LeAF  – 2009

,,Să învăţăm despre pădure”

Titlul proiectului: ,,Pădure – imn al vieţii”

Şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Păcurariu”, Şcheia, judeţul Suceava

Director: Beatrice Filipiuc

Număr de elevi participanţi: 14 elevi – clasa a III-a

Coordonator proiect: înv. Croitor Viorica:

                                         Telefon: 0751063252

                                         e-mail: croitorviorica @yahoo.com


RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

I. Etapa de documentare:

1.Constituirea comitetului de mediu (grupului de elevi participanţi la proiect):

Descriere : Această subetapă s-a desfăşurat în sala de clasă, chiar în prima săptămână de şcoală din anul şcolar 2008 – 2009, după terminarea orelor. Activitatea s-a încadrat în proiectul săptămânii ,,Povestiri, amintiri din vacanţă”, în care elevii au avut ca temă să povestească, pe rând, doar acele momente din vacanţa mare pe care le-au petrecut în pădure.

Entuziasmul cu care au povestit întâmplări plăcute, unele cu haz, altele cu peripeţii, le-a readus şi amintirea proiectului LeAF , desfăşurat în anul şcolar care a trecut, făcând comparaţii şi subliniind cu mândrie că au respectat ceea ce au învăţat în cadrul proiectului – să nu distrugă copacii şi să nu lase în urma lor resturi de ambalaje.

Povestirile lor au fost un excelent moment şi motiv pentru ca elevii să-şi exprime dorinţa, mai exact rugămintea de a ,,face iar un proiect cu pădurea”. Prin urmare participarea în acest an la Programul LeAF a venit la dorinţa puternică a elevilor, ei fiind de acord în unanimitate să desfăşoare activităţi în pădure şi pentru pădure.

În acelaşi ton, elevii au avut ca temă de gândire, pentru următorul moment, propuneri pentru titlul proiectului şi propuneri/dorinţe pentru derularea unui anume tip de activitate.

*octombrie 2008

2. Stabilirea locului de desfăşurare, alegerea titlului proiectului:

      Lecţia de geografie locală.

Descriere: Activitatea se desfăşoară în Pădurea Şcheia, într-o de sâmbătă.  Ea are un dublu scop: cel de a demarare a proiectului în paralel cu efectuarea unei ieşiri în pădure în anotimpul toamna. Ea a avut caracter de drumeţie, desfăşurându-se între orele 9 şi 16.

Drumeţia a avut la bază dorinţa elevilor de a vedea, la pas, ,,cât este de lungă pădurea lor”, pornind de la S-V spre N-E, şi de a constata dacă sunt tăieri sau distrugeri efectuate de mâna omului. Pe parcursul traseului am efectuat papusuri pentru odihnă, discuţii şi propuneri pentru proiect. Astfel, elevii au găsit diferite titluri: ,,Pădurea – izvorul vieţii”, ,,Pădurea – prietena copiilor”, ,,Pădurea – fabrică de aer viu”, ,, Noi şi pădurile”, ,,Pădurea – cântec de viaţă”, dar, în final, am convenit împreună asupra titlului ,,Pădure – imn al vieţii”, ideea fiind a căutărilor elevelor Păcurariu Cătălina –Marina şi Cernăuţan Cătălina – Florentina.

De asemenea, elevii au colectat materiale din natură pentru a le folosi la lecţiile de educaţie tehnologică, propuse a se desfăşura în cadrul proiectului. Drumeţia s-a încheiat cu vizitarea ruinelor Cetăţii Şcheia, aflate pe dealul foarte abrupt la ieşirea din pădure.

*octombrie 2008

* Notă: această activitate a fost o reuşită lecţie de geografie locală, având în vedere că la clasa a III-a nu se studiază geografia propriu-zis, iar elevii au constatat atât formele de relief, cât şi tipurile de vegetaţie existente în pădurea satului.

II. Etapa de lucru în pădure (în alt mediu natural) şi III. Etapa de evaluare (activităţi desfăşurate în şcoală) –  vor fi prezentate în ordinea desfăşurării cronologice a activităţilor

3. ,,Pădurile şi viaţa”  a fost o activitate desfăşurată la Centrul de Documentare şi Informare al şcolii, unde elevii au studiat atlase, reviste, pliante şi alte publicaţii pentru copii, de unde au putut extrage informaţii despre interdependenţa  pădure-viaţă. Ei au avut libertatea de a-şi alege singuri materialele din care să se informeze, scopul colateral al activităţii fiind stimularea entuziasmului cunoaşterii a ceea ce interesează, sensibilizează şi fascinează fiecare copil, şi nu parcurgerea unui set de cunoştinţe obligatorii.

Prin urmare activitatea a oferit posibilitatea exprimării identităţii fiecărei personalităţi sub aceeaşi temă de cercetare şi cunoaştere, lucru benefic pentru păstrarea sentimentului de libertate şi responsabilitate în cadrul proiectului. Acest lucru a fost evidenţiat în momentul dezbaterilor, la care au participat fără frustrări şi cu argumente puternic însuşite, de către toţi elevii participanţi.

            4. ,,Natura ne dăruieşte – Natura ne inspiră” a fost a activitate desfăşurată în două zile diferite şi a avut ca temă crearea unor lucrări folosind materiale din natură, culese şi conservate de copii.

*Prima temă a fost confecţionarea unor tablouri pe suporturi de carton de la cutiile de lapte, folosind flori şi frunze uscate în spaţiu (nu presate), ceea ce a sporit mult gradul de dificultate al realizărilor, dar şi al efectului obţinut.

*A doua temă de lucru a fost confecţionarea unor păpuşele din castane şi boabe mari de fasole, asamblate cu sârmă. Această activitate a avut un efect extraordinar asupra copiilor, deoarece, iniţial, nu ştiau ce va ieşi şi nici nu erau foarte încrezători de reuşită, etapele de lucru fiind destul de anevoioase. Încântarea şi surpriza finalizării au fost copleşitoare, iar dovada se poate vedea într-o oarecare măsură în fotografii.

*noiembrie 2008

5.  ,,Pădurea în creaţiile noastre” ( Activitate de evaluare) – temă care a cuprins mai multe activităţi de educaţie tehnologică – colaje – şi educaţie plastică – picturi, prin care elevii au redat frumuseţea pădurii în diferite ipostaze, exprimându-şi astfel dragostea şi preţuirea faţă de acest minunat univers al naturii.

*decembrie 2008

6. ,,Milităm pentru ecologie” – sau ,,Luna propagandei ecologiste” ( Activitate de evaluare) a fost o activitate desfăşurată în parteneriat cu clasa a II-a B, ,,clasă prietenă”, împreună cu care am desfăşurat foarte multe parteneriate şi activităţi comune (împărţim aceeaşi sală de clasă, în două schimburi).

Pe parcursul lunii ianuarie am realizat diverse panouri tematice pentru susţinerea ideilor ecologiste, panouri pe care le-am expus în sala de clasă sau pe holurile şcolii.

* ianuarie 2009

7. ,,Bucuriile iernii” ( Activitate în pădure) – a fost o activitate în două etape: prima în clasă, tip lecţie de cunoaşterea mediului, când s-a discutat despre viaţa pădurii în timpul iernii, iar a doua etapă a fost o ieşire în pădure, unde elevii au observat aspectul pădurii acoperite de zăpadă.

Activitatea de cercetare a fost urmată de un joc minunat în zăpadă, care a sporit legătura sufletească dintre copii şi pădure, aceasta contribuind la întărirea convingerilor ecologiste că pădurea trebuie ocrotită pentru multele daruri pe care de oferă omului.

*februarie

8. ,,Luna curăţeniei” – campanie de primăvară.(Activitate de lucru în curtea şcolii) Participarea elevilor la curăţenia de primăvară din curtea şcolii s-a desfăşurat dovedind un dezvoltat simţ gospodăresc şi civic. Pregătiţi cu unelte şi mănuşi de protecţie, aduse de acasă, copiii au curăţat curtea corpului B al şcolii (unde se desfăşoară cursurile la I-IV), fiind apoi deosebit de încântaţi de aspectul care rămânea în urma lor. Din proprie iniţiativă, băieţii au făcut curat şi în curtea bisericii, care este situată lângă şcoală, motivând  că ,,Nu-i frumos ca biserica să rămână cu gunoaie, dacă noi facem curat.”

Activitatea s-a desfăşurat în două zile, câte două ore şi jumătate pe zi, avântul elevilor fiind foarte greu de stăvilit pentru a fi trimişi acasă. Cu această ocazie copiii şi-au manifestat dorinţa de a merge cât mai degrabă pentru a face curat şi prin pădure.

*martie 2009

9. ,,Dăm o mână de ajutor pădurii!” ( Lecţie de ecologizare) – acţiune de ecologizarea Pădurii Şcheia pe zona râului Şcheia. Activitatea a dovedit o reală şi implicată participare din partea elevilor participanţi, care au avut surpriza să afle că în aceeaşi zi vor participa şi elevi din clasele mai mari la ecologizarea pârâului Şcheia. Spiritul de competiţie împletit cu bucuria ieşirii în natură au stimulat elevii la a se manifesta cu entuziasm, dar şi responsabilitate în acţiunea de strângere a deşeurilor aruncate.

A fost un bun prilej ca elevii să-şi pună întrebarea cu revoltă şi cu îngrijorare unde or să mai încapă atâtea peturi, pungi, cutii după câţiva ani. Mai importante au fost angajamentele unora că vor încerca să folosească mai puţine pungi şi vor strânge peturile pentru a le depozita împreună.

Mai greu a fost transportul sacilor plini de gunoaie până la buncărul şcolii, pentru că pădurea nu este tocmai aproape…

*aprilie 2009

10. ,,Chipul pădurii” – activitate de creaţie artistică de mare migală, desfăşurată în cursul lunii mai, săptămânal câte două zile a câte o oră, în vederea participării la atelierul de lucru organizat pentru evaluarea şcolii noastre ca Eco-Şcoală, programată pe 28 mai 2009.

Lucrările au necesitat multă dăruire şi răbdare din partea elevilor, fiind lucrate tip tapiserie din hârtie creponată, mototolită în biluţe foarte mici şi căutate combinaţiile cele mai bune pentru a da lucrărilor un efect pictural.

Creaţiile au produs mare încântare evaluatorilor Eco-Şcoala, iar elevii au avut satisfacţia că au reuşit astfel să-şi dovedească şi în afara şcolii sentimentele de preţuire şi ataşament faţă de pădure.

* mai 2009

11. ,,Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat despre pădure, poluarea ei şi ocrotirea ei!” activitate desfăşurată sub forma unei mese rotunde în Miniparcul – Eco, din curtea şcolii, realizat de elevii din clasele de gimnaziu.

Această activitate a avut drept scop expunerea liberă de către fiecare elev participant la proiect atât a cunoştinţelor însuşite pe parcursul derulării activităţilor desfăşurate, cât şi a propriilor convingeri, sentimente, credinţe, mentalităţi preluate din familie şi societate. Fiecare copil şi-a expus liber punctul de vedere în ceea ce priveşte relaţia sa cu pădurea şi cu orice mediu natural, a explicat cum a înţeles el fenomenul poluării şi a propus minim trei soluţii antipoluare pe care le poate respecta şi aplica personal, precum şi minim trei soluţii pe care toţi oamenii ar trebui să le respecte la nivelul întregii lumi.

Inspiraţi de ,,parcul-jucărie”, elevii au folosit în propunerile lor şi soluţii precum folosirea energiei solare şi eoliene ca modalitate de a evita tăierea pădurilor pentru obţinerea energiei electrice, dar şi întoarcerea la tradiţiile străvechi, cum ar fi construirea de fântâni cu cumpănă pentru că ,,sunt frumoase”,

Atmosfera degajată a fost stimulativă în exprimarea fără reţineri a ideilor şi trăirilor, elevii dovedind în primul rând că au un bun fundament al convingerilor ecologiste şi o frumoasă şi mulţumitoare atitudine de preţuire a universului pădurilor, înţelegând importanţa acestora pentru calitatea vieţii pe Pământ. Pe parcursul expunerilor au avut loc şi dezbateri, chiar contraziceri cu argumente, acolo unde  ideile veneau în contradicţie, rezultatul fiind, în final, completări reciproce de cunoştinţe şi teme de reflectat pentru viitoarele activităţi.

O mare preocupare, îngrijorare şi dilemă pentru copii a fost din nou unde vor ,,încăpea atâtea peturi şi pungi”, ei fiind speriaţi de cât de multe se adună în special pe albia râului din satul lor şi rămânând încurcaţi că acestea nu se pot arde, deoarece sunt o foarte mare sursă de poluare. Soluţia votată în unanimitate a fost ,,să nu se mai fabrice pungi şi sticle, să ne descurcăm şi fără ele”.

*iunie 2009

            12. ,, Păduri de pe alte meleaguri” – excursie organizată în judeţul Neamţ, având unul dintre obiective explorarea unei păduri de munte şi comparaţia cu pădurea locală. Activitatea s-a desfăşurat în pădurea  din apropierea Cetăţii Neamţ, ca loc în care prezenţa omului a intervenit cu măsură, folosindu-se de ea, dar respectând legile naturii, precum şi în pădurea aflată de-a lungul Cheilor Bicazului, ca loc în care omul nu a intervenit distructiv în existenţa pădurilor.

Pentru a cunoaşte mai îndeaproape, elevii au dorit să coboare o mare parte a Cheilor pe jos, chiar dacă a plouat mai tot timpul, pentru a putea admira frumuseţea copleşitoare a locurilor. Dorinţa copiilor de a fi în mijlocul naturii, de a se opri şi a cerceta atent o pădure de munte (majoritatea se aflau pentru prima dată în această situaţie), înfruntând oboseala şi vremea capricioasă şi ştiind că nu era posibil să se joace, a dovedit că proiectul desfăşurat în acest an a contribuit la formarea unei legături trainice şi profunde între copii şi

*iunie 2009

Concluzie:

Proiectul ,,Pădure – Imn al vieţii”, desfăşurat de cei 14 elevi ai clasei a III-a, de la Şcoala cu clasele I – VIII ,,Dimitrie Păcurariu”, Şcheia, judeţul Suceava, nu are pretenţia de a se situa printre proiectele pretenţioase, spectaculoase sau cu realizări vizibil remarcabile. El se caracterizează prin simplitate, prin posibil şi accesibil, prin încântare şi adeziune totală din partea elevilor participanţi.

Ca o vedere de ansamblu, întregul proiect a susţinut activităţi care au avut în vedere mai mult partea ascunsă a fiinţei copilului – sufletul lui, cu dorinţele, curiozităţile, bucuriile şi nedumeririle lui. Nimic din acest proiect nu a fost forţat, obositor sau împotriva dorinţei copiilor, nimic nu a fost peste puterile lor de a înţelege, nimic nu a fost frustrant sau plictisitor. Am gândit acest proiect ca o bucurie pentru ei, acea bucurie cu care înveţi de bună voie ceea în ce crezi, cu care descoperi un lucru minunat pe care să-l iubeşti şi să-i dedici din viaţa ta.

Nu am introdus în proiect noţiuni de mare dificultate, deşi poate ,,cultura ecologică” ar fi impus-o, am lăsat totul în ritmul natural al parcurgerii drumului de la joc, încântare, satisfacţie, curiozitate spre responsabilitate asumată voluntar. Rezultatele, poate nu sunt excelente ca şi diversitate, dar sunt elocvente şi sigure în ceea ce priveşte legătura copiilor cu pădurea ca loc la care se gândesc şi cu bucurie, dar şi cu grijă. Mai mult chiar, toţi elevii şi-au exprimat dorinţa de a participa în continuare la Programul LeAF chiar cu mult înainte de a se încheia acesta. Este un semnal puternic precum că pădurea a început să facă parte din viţa lor, că se simt legaţi de ea, se simt datori faţă de ea, sunt fascinaţi de ea. Pentru mine ca şi coordonator acest lucru este cel mai important şi voi mărturisi că am trăit împreună cu elevii mei momente de mare emoţie, văzându-i cât de mult îşi doresc pentru anul viitor o ţinută simbolic ecologistă pe care să scrie ,,Vă rugăm, salvaţi pădurile!”.

 

Iulie 2009

Înv. Croitor Viorica

 

Reclame
 
Un comentariu

Scris de pe 25 mai 2011 în Ecologie

 

Etichete:

Un răspuns la „Raport Leaf Şcoala Şcheia, Suceava

  1. IONUT UNGUREAN

    28 noiembrie 2011 at 16:27

    sunt din scoala dimitrie pacurariu si eu cred ca este o scoala interesanta zi de zi in care vin la SCOALA!!!

     

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: